ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่ยาววิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
14
21
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
10
16
26
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
81
73
154
6
ม.1
45
25
70
2
ม.2
29
44
73
2
ม.3
20
27
47
2
รวมมัธยมต้น
94
96
190
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
190
379
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...