ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
11
4
15
1
รวมประถม
66
46
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
61
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...