ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
13
8
21
1
ป.2
16
6
22
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
65
48
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
64
146
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...