ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยขม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
25
26
51
3
ป.1
13
10
23
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
3
12
15
1
ป.4
13
4
17
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
58
50
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
76
159
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...