ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
4
9
13
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
54
46
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
59
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...