ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านรวมมิตร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
23
20
43
2
ป.2
18
17
35
2
ป.3
19
11
30
2
ป.4
23
15
38
1
ป.5
20
13
33
1
ป.6
11
16
27
1
รวมประถม
114
92
206
9
ม.1
9
7
16
1
ม.2
11
12
23
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
28
29
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
137
294
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...