ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผาขวางวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
24
24
48
2
รวม อบ.
29
29
58
3
ป.1
22
15
37
2
ป.2
19
21
40
2
ป.3
16
7
23
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
12
18
30
1
รวมประถม
92
80
172
8
ม.1
7
11
18
1
ม.2
16
12
28
1
ม.3
11
15
26
1
รวมมัธยมต้น
34
38
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
147
302
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...