ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
0
2
2
1
รวม อบ.
1
4
5
2
ป.1
19
8
27
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
11
18
29
1
รวมประถม
69
60
129
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
17
13
30
1
ม.3
13
16
29
1
รวมมัธยมต้น
43
37
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
101
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...