ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
5
14
19
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
3
11
14
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
36
55
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
61
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...