ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางลาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
13
9
22
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
5
13
18
1
ป.6
3
7
10
1
รวมประถม
38
51
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
60
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...