ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
19
17
36
3
ป.1
7
9
16
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
11
17
28
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
59
69
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
86
164
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...