ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
6
8
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
9
18
27
3
ป.1
10
8
18
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
31
20
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
38
78
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...