ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
21
39
1
อบ.3
18
25
43
1
รวม อบ.
36
46
82
2
ป.1
15
14
29
1
ป.2
26
16
42
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
6
15
21
1
ป.6
13
3
16
1
รวมประถม
77
64
141
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
4
11
15
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
17
21
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
131
261
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...