ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
25
50
2
อบ.3
19
21
40
1
รวม อบ.
44
46
90
3
ป.1
14
29
43
2
ป.2
14
10
24
1
ป.3
25
16
41
2
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
5
14
19
1
รวมประถม
75
86
161
8
ม.1
15
2
17
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
3
9
12
1
รวมมัธยมต้น
26
15
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
147
292
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...