ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางคึก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
7
12
19
3
ป.1
8
7
15
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
34
26
60
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
6
2
8
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
19
11
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
49
109
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...