ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่มอญวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
13
29
1
อบ.3
20
16
36
2
รวม อบ.
36
29
65
3
ป.1
16
18
34
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
4
12
16
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
55
70
125
6
ม.1
8
4
12
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
27
16
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
115
233
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...