ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่มอญวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
21
37
2
อบ.3
16
14
30
1
รวม อบ.
32
35
67
3
ป.1
20
16
36
1
ป.2
16
17
33
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
3
12
15
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
66
77
143
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
7
1
8
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
25
14
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
126
249
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...