ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
4
0
4
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
26
22
48
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
5
0
5
1
ม.3
3
8
11
1
รวมมัธยมต้น
12
14
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
43
87
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...