ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านริมลาว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
33
42
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
55
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...