ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
5
14
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
23
19
42
3
ป.1
3
3
6
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
5
0
5
1
รวมประถม
29
21
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
40
92
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...