ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
7
15
1
อบ.2
40
28
68
4
อบ.3
44
41
85
4
รวม อบ.
92
76
168
9
ป.1
49
41
90
4
ป.2
37
38
75
4
ป.3
43
43
86
4
ป.4
47
32
79
4
ป.5
30
30
60
3
ป.6
30
34
64
3
รวมประถม
236
218
454
22
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
328
294
622
31
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...