ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวดอย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
21
23
44
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
14
18
32
1
ป.3
16
14
30
1
ป.4
11
19
30
1
ป.5
28
12
40
1
ป.6
17
16
33
1
รวมประถม
98
89
187
6
ม.1
17
20
37
1
ม.2
17
18
35
1
ม.3
20
17
37
1
รวมมัธยมต้น
54
55
109
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
173
167
340
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...