ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
11
16
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
60
55
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
67
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...