ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
15
10
25
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
59
62
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
78
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...