ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
6
6
12
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
4
0
4
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
16
13
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
19
41
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...