ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
10
20
30
3
ป.1
11
6
17
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
44
39
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
59
113
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...