ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
9
4
13
3
ป.1
2
4
6
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
0
3
3
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
15
18
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
22
46
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...