ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอยลานพิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
14
15
29
3
ป.1
10
1
11
1
ป.2
4
8
12
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
38
32
70
6
ม.1
6
7
13
1
ม.2
1
6
7
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
15
19
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
66
133
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...