ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
10
13
23
1
รวม อบ.
16
24
40
2
ป.1
15
5
20
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
54
38
92
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
22
17
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
79
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...