ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
11
4
15
1
รวม อบ.
15
13
28
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
50
38
88
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
24
19
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
70
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...