ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจำบอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
8
14
22
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
48
53
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
67
123
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...