ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
13
7
20
1
รวม อบ.
22
20
42
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
15
7
22
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
76
56
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
76
174
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...