ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
21
15
36
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
67
63
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
78
166
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...