ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
4
11
15
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
41
52
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
56
106
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...