ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
14
35
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
34
24
58
2
ป.1
22
19
41
2
ป.2
13
13
26
1
ป.3
19
11
30
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
11
12
23
1
รวมประถม
89
76
165
7
ม.1
15
10
25
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
32
26
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
126
281
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...