ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
15
31
1
อบ.3
21
15
36
2
รวม อบ.
37
30
67
3
ป.1
15
15
30
1
ป.2
24
21
45
2
ป.3
13
13
26
1
ป.4
19
11
30
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
95
80
175
7
ม.1
8
15
23
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
29
30
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
140
301
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...