ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่องธารวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
12
10
22
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
66
52
118
6
ม.1
16
10
26
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
8
10
18
1
รวมมัธยมต้น
31
26
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
99
216
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...