ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่องธารวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
67
54
121
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
16
8
24
1
รวมมัธยมต้น
31
24
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
99
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...