ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแดง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
59
45
104
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
10
14
24
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
28
24
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
103
81
184
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...