ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
8
12
20
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
50
37
87
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
29
17
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
66
153
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...