ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแดง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
9
19
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
52
38
90
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
10
14
24
1
รวมมัธยมต้น
31
26
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
81
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...