ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
7
15
22
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
12
2
14
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
3
11
14
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
6
11
17
1
รวมประถม
47
48
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
63
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...