ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
10
2
12
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
3
8
11
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
49
39
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
49
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...