ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
4
12
16
1
รวมประถม
39
51
90
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
28
27
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
94
176
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...