ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าบง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
2
12
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
43
41
84
6
ม.1
4
12
16
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
82
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...