ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าต้าก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
9
15
24
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
17
28
45
3
ป.1
1
7
8
1
ป.2
15
7
22
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
52
37
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
65
134
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...