ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าต้าก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
11
25
1
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
30
33
63
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
1
7
8
1
ป.3
16
7
23
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
47
41
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
74
151
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...