ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันกลางวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
6
12
18
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
24
26
50
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
0
4
4
1
ป.5
2
9
11
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
17
27
44
6
ม.1
14
3
17
1
ม.2
12
5
17
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
31
19
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
72
144
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...