ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันกลางวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
17
27
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
18
27
45
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
0
4
4
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
18
25
43
6
ม.1
13
5
18
1
ม.2
5
12
17
1
ม.3
2
8
10
1
รวมมัธยมต้น
20
25
45
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
77
133
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...