ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
17
19
36
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
2
7
9
1
รวมประถม
31
29
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
48
96
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...