ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
9
16
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
16
19
35
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
8
3
11
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
34
32
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
51
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...