ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
15
30
1
อบ.2
21
33
54
2
อบ.3
46
33
79
3
รวม อบ.
82
81
163
6
ป.1
66
68
134
5
ป.2
68
66
134
5
ป.3
57
66
123
4
ป.4
63
54
117
4
ป.5
48
61
109
3
ป.6
54
45
99
3
รวมประถม
356
360
716
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
438
441
879
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...