ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
16
26
1
อบ.2
28
27
55
2
อบ.3
44
45
89
3
รวม อบ.
82
88
170
6
ป.1
68
71
139
5
ป.2
55
64
119
4
ป.3
64
54
118
4
ป.4
50
60
110
3
ป.5
55
44
99
3
ป.6
46
66
112
4
รวมประถม
338
359
697
23
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
420
447
867
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...