ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
22
23
45
2
ป.1
17
16
33
2
ป.2
12
11
23
2
ป.3
15
13
28
2
ป.4
13
17
30
2
ป.5
14
15
29
2
ป.6
28
14
42
2
รวมประถม
99
86
185
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
109
230
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...