ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
15
11
26
2
ป.2
13
15
28
2
ป.3
14
18
32
2
ป.4
15
15
30
2
ป.5
30
15
45
2
ป.6
20
14
34
2
รวมประถม
107
88
195
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
111
243
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...