ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
0
4
4
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
22
31
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
36
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...