ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าส้าน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
3
1
4
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
0
5
5
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
3
9
12
1
รวมประถม
19
34
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
35
57
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...