ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงคำ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
1
7
8
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
35
31
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
42
91
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...