ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
36
27
63
6
ม.1
9
11
20
1
ม.2
15
6
21
1
ม.3
6
8
14
1
รวมมัธยมต้น
30
25
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
69
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...