ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
22
19
41
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
41
32
73
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
32
27
59
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
78
173
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...