ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
9
19
28
1
รวม อบ.
29
33
62
3
ป.1
18
10
28
1
ป.2
15
19
34
2
ป.3
14
9
23
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
18
15
33
1
ป.6
17
10
27
1
รวมประถม
97
73
170
7
ม.1
13
17
30
1
ม.2
6
9
15
1
ม.3
18
12
30
1
รวมมัธยมต้น
37
38
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
144
307
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...