ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
7
17
24
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
24
29
53
3
ป.1
17
16
33
2
ป.2
16
8
24
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
12
14
26
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
25
19
44
2
รวมประถม
100
75
175
8
ม.1
8
10
18
1
ม.2
20
11
31
2
ม.3
14
24
38
2
รวมมัธยมต้น
42
45
87
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
166
149
315
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...