ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
6
3
9
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
0
1
1
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
11
11
22
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
14
31
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...