ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
0
2
1
รวม อบ.
8
3
11
3
ป.1
5
2
7
1
ป.2
7
0
7
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
32
19
51
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
10
15
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
37
87
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...