ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
7
2
9
3
ป.1
7
0
7
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
33
22
55
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
4
6
10
1
ม.3
5
2
7
1
รวมมัธยมต้น
13
12
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
36
89
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...