ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
11
5
16
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
11
5
16
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
56
39
95
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
51
123
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...