ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
23
20
43
3
ป.1
11
16
27
1
ป.2
20
7
27
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
17
10
27
1
ป.6
16
6
22
1
รวมประถม
85
57
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
77
185
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...