ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่แก้ว ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
16
10
26
3
ป.1
6
10
16
1
ป.2
0
2
2
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
0
1
1
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
9
16
25
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
26
51
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...