ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
19
10
29
3
ป.1
13
10
23
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
41
40
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
50
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...