ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
22
20
42
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
33
31
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
51
106
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...