ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันหนองควาย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
5
9
14
3
ป.1
3
0
3
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
1
3
4
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
24
10
34
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
9
14
23
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
33
71
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...