ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสันหนองควาย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
4
4
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
2
8
10
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
2
0
2
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
16
6
22
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
3
4
7
1
รวมมัธยมต้น
11
14
25
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
28
57
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...