ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
16
12
28
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
3
6
9
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
37
25
62
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
13
5
18
1
รวมมัธยมต้น
33
20
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
57
143
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...