ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
17
12
29
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
36
31
67
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
13
5
18
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
36
22
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
65
154
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...